Obchod: 0905 256 711
Servis: 0917 342 499
e-mail: ruzvel@ruzvel.sk
Inteligentný dom na dotyk

Inteligentné domy

Čo sú inteligentné domy a aké sú ich benefity

Pojem „inteligentný dom“ sa dostáva do povedomia čoraz širšej skupiny ľudí, ktorí uvažujú nad stavbou nového domu. Nároky moderného človeka na komfort bývania sú dnes nepomerne vyššie ako boli pred niekoľkými rokmi a mať takýto dom už dávno nie je výsadou tých najbohatších. S dostupnosťou sa zvyšuje aj informovanosť a mnoho ľudí už má istú predstavu o tom, čo dom s inteligentnou elektroinštaláciou "dokáže". V nasledujúcich riadkoch ponúkame komplexnejší pohľad na elektroinštaláciu takéhoto domu. 

Inteligentný dom je dom, ktorý Vám zabezpečuje komfortné bývanie s maximálnym pohodlím a s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Je vybavený modernými technológiami a je navrhnutý podľa nízkoenergetických štandardov. Technológie v inteligentnom dome sú navzájom prepojené s cieľom zjednotiť a uľahčiť ovládanie. Takýto spôsob ovládania umožňuje systémová elektroinštalácia označovaná aj ako inteligentná elektroinštalácia.  Význam tohto nového a moderného spôsobu inštalácie je v hospodárnosti a úsporách energií, zvýšeného komfortu, bezpečnosti a flexibility.   

Základné možnosti

Systémy pre všetky rodinné domy v našom katalógu sú navrhnuté a vyskladané z modulov, ktoré umožňujú ovládanie osvetlenia, tieniacej techniky, spotrebičov a centrálnu reguláciu teploty. Ovládanie je možné vzdialene cez web, alebo pomocou softvéru v smartfóne.

V základnej konfigurácií sú svetelné obvody stmievané alebo spínané. To umožňuje vytváranie svetelných scén, ktoré je nastaviteľné, ľubovoľne a rôzne kombinnácie. Je tak možné navoliť príjemnú atmosféru na večeru, sledovanie TV, alebo iné bežné denné činnosti.

Osvetlenie a svetelné scény sú ovládané systémovými tlačidlami (vypínačmi) vhodne rozmiestnené v miestnosti. Funkcie jednotlivých tlačidiel sú nastavovateľné podľa Vašich želaní. Osvetlenie na chodbách môže byť ovládané snímačmi bezpečnostného systému a tým nie je potreba ďalších snímačov.

Zopnutie osvetlenia je podmienené vonkajšou intenzitou osvetlenia v kombinácii s časom. Pri odchode z domu sa všetko osvetlenie vypína, vonkajšie osvetlenie sa zapne a neskôr po nastavenom čase sa vypne.  

Podobná funkcia vypne všetko osvetlenie pri spánku tlačidlom pri posteli. Počas Vašej neprítomnosti je možné spustiť tzv. simuláciu prítomnosti, zopínaním a vypínaním svetiel v miestnostiach a odstrašiť tak potenciálnych záškodníkov. Pri narušení a spustení poplachu je možné spustiť celý rad príkazových sekvencií, napríklad zapnúť vonkajšie aj vnútorné osvetlenie a vytiahnuť žalúzie.

Tieniaca technika, žalúzie alebo rolety sú tiež ovládané systémovými tlačidlami (vypínačmi) v zásade rovnakými ako osvetlenie. Žalúzie/rolety môžu byť riadené jednotlivo, alebo po skupinách a tiež môžu byť súčasťou svetelných scén, nastavenie je ľubovoľné.  

Chod žalúzií/roliet je štandardne v automatickom režime a je riadený meteostanicou podľa vonkajšej intenzity osvetlenia, súmraku, rýchlosti vetra, podľa vnútornej teploty alebo podľa časového programu. Automatický režim tienenia podporuje vnútornú reguláciu teploty. V lete tienením a zabraňovaním vnútornému prehriatiu a v zime dohriatím priestoru slnečnými lúčmi. Ak Vám automatický režim nevyhovuje, ovládanie je možné aj ručne tlačidlami.

Teplotná regulácia sa vykonáva regulátorom kotla s vlastným termostatom na základe ekvitermickej regulácie podľa vonkajšej teploty a nastavenej žiadanej týždennej teplotnej krivky v každej miestosti osobitne. 

Systémová inštalácia zadáva povel pre útlm a normálny chod kotla ako externý povel pre kotol, alebo priamo vypína kotol počas neprítomnosti. 

Elektrický zabezpečovací systém (alarm) je dnes už bežnou súčasťou rodinných domov. Systémová (inteligentná) inštalácia využíva jeho možnosti a systémy sú navzájom prepojené. Snímače pohybu využívate v odkódovanom aj zakódovanom stave. V odkódovanom na ovládanie osvetlenia, v zakódovanom na stráženie. Inteligentný systém je informovaný o stave alarmu ako napríklad zakódované/odkódované, poplach, porucha alebo sabotáž a tieto informácie vstupujú do rozhodovacieho procesu systému inteligentnej inštalácie.

Preto napríklad nie je potrebné ani centrálne odchodové tlačidlo a stačí jednoducho zakódovať. Inteligentný systém potom prechádza do útlmového režimu, povypína svetlá, stiahne žalúzie a spustí program simulácie prítomnosti. Systémy sa navzájom podporujú a zvyšujú bezpečnosť aj komfort.

O všetkom Vás systém môže informovať prostredníctvom SMS aleno mailom. Tak isto vy spätne viete ovládať resp.kontrolovať stavy podľa potreby.

Ovládať systémovú inštaláciu môžete systémovými tlačidlami, veľmi podobnými bežným vypínačom, alebo povelmi a podmienkami z rôznych snímačov (pohyb, slnko, súmrak, vietor). Obľúbené je aj vzdialené ovládanie pomocou webovského prehliadača, alebo cez aplikácie v smatrfónoch.

Rozšírené možnosti.

Systémová inštalácia je flexibilná a prispôsobivá. Zmeny sa vykonávajú v užívateľskom softvéri jednoducho, možnosti však súvisia s modulmi, ktoré sú inštalované prevažne v rozvádzači.

A čo napríklad? Napríklad centrálne vypínanie zásuviek, ovládanie vstupných a garážových brán, riadenie ohrevu vonkajších plôch, žľabov a vpustí, ovládanie motorických okien a dverí, zónovú reguláciu vykurovania, ovládanie klimatizácií a rekuperácií, riadenie vlastného vodného hospodárstva a zavlažovania, snímanie úniku plynu a vody a požiaru.

Možná je aj integrácia multimédií, domáceho vrátnika a interkomu, zónové multiroom ozvučenie a kamerový systém a ich vizualizácie na TV, dotykové panely, alebo smartfóny. Zaujímavá je aj oblasť merania spotreby energií elektriky, vody a plynu a tiež integrovanie vlastných zdrojov elektrickej energie ako fotovoltické články, motorgenerátory a záložné UPS zdroje. Váš dom tak získava úplne iný rozmer.

Projektová dokumentácia Intelientnej elektroinštalácie obsahuje popísané základné možnosti a popis ďalších možností rozširovania. Navrhnuté sú zapojenia svetelných, zásuvkových a slaboprúdových elektro-rozvodov vrátane potrebných komunikačných prepojov.

Control 4
Foxtrot
Inels
Niko